وبلاگ

مقالات سایت
تورّم نطق! کلمه در دقیقه!

تورّم نطق! کلمه در دقیقه!

۳۰ خرداد , ۱۳۹۶

بزرگترین بیماری متن یک نطق چیست؟
نابخشوده‌ترین گناه محتوای یک سخنرانی چیست؟
طولانی بودن. زیاد بودن. بیش از حد بودن.
یک متن طولانی و یک محتوای بیش از اندازه زیاد باعث می‌شود که توجه مخاطب به افکار و موضوعاتی غیر از نطق در حال انجام جلب شود. درنتیجه، کنترل اوضاع از دست فرد سخنران خارج می‌شود، شانس تاثیرگذاری بر حضّار کاهش می‌یابد و گلوله نطق به هدف نمی‌خورد.

مشکل اینجاست که در چنین شرایطی، هرچه زمان پیش‌تر می‌رود، خطا بزرگتر می‌شود و فاصله سخنران با مخاطبان‌اش بیشتر و شکاف بین ذهن شخص ناطق با حاضرین عمیق‌تر می‌شود.

واقعیت این است که زمان نطق یک سخنران، متعلق به خود او نیست؛ متعلق به مخاطبان است و سخنران فقط حق دارد در محدوده زمانی در اختیار خود، توجه حضّار را به سمت خود، ایده خود و صحبت‌های خود جلب کند.

برای مدیریت محتوا و متن سخنرانی، متن را با در نظر گرفتن زمان و تعداد کلمات طراحی کنید. به این صورت که متوسط سرعت کلام خود را (بر اساس کلمه در دقیقه) محاسبه کنید و محتوا را بر اساس مدت مجاز سخنرانی تنظیم کنید. مثلا اگر ١۵ دقیقه فرصت دارید و میانگین سرعت کلام شما ٨٠ دقیقه در کلمه است، یعنی یک متن با ١٢٠٠ کلمه. با این حال اگر بخش‌هایی در سخنرانی وجود دارد که مخاطبان ممکن است صحبت کنند و یا اتفاقی غیر از ارائه کلامی صورت می‌پذیرد (مثلا یک فعالیت جمعی)، زمان آن بخش‌ها را از کل زمان مجاز کم کنید. ضمن این که تجربه نشان داده که بهتر است زمان را اندکی کمتر در نظر بگیرید تا انعطاف بیشتری برای بداهه‌پردازی‌های احتمالی داشته باشید و در صورت بروز رخدادهای پیش‌بینی نشده، دچار استرس نشوید.

نویسنده: