به جمال قمری اعتماد کرده اند

سوابق جمال قمری ۱-۱

سال سابقه تدریس و مشاوره

سوابق جمال قمری ۱-۲

ساعت آموزش

سوابق جمال قمری ۱-۳

همایش داخلی و بین المللی

سوابق جمال قمری ۲-۱

شرکت داخلی و خارجی

سوابق جمال قمری ۲-۲

عنوان کتاب

سوابق جمال قمری ۲-۳

مخاطب
۷۶.۷۰۰تومان

کیت های آموزشی

پیشنهاد دهی

۸۹.۰۰۰تومان

کیت های آموزشی

اعتمادسازی

۸۴.۴۰۰تومان

کیت های آموزشی

ارائه فروش و بازاریابی

۹۸.۸۰۰تومان
مشاهده سایر رسانه ها
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
مشاهده سایر نظرات

مسابقه شماره ۲

طراحى، اجرا و داورى : تیم جمال قمرى

برای ترغیب مشتریان نسبت به خرید کردن، دو گزینه را مدنظر دارید. گزینه اول این است که برای یک مدت محدود، تخفیف در نظر بگیرید و گزینه دوم این است که برای تعداد محدودی از محصول، تخفیف داشته باشید. کدام رویکرد موثرتر است؟

الف. تخفیف برای مدت محدود
ب. تخفیف برای تعداد محدود
ج. هر دو به یک میزان جذابیت ایجاد می‌کند
د. هیچ یک نتیجه مثبتی ایجاد نمی‌کند

شرکت در مسابقه:
گزینه مدنظر و دلیل انتخاب خود را در فرم مقابل ثبت کنید.
مهلت شرکت در مسابقه:
پایان روز چهارشنبه ٢١ تیر
جایزه مسابقه:
از میان کسانی که پاسخ و دلیل درست را ثبت می کنند، یک نفر به قید قرعه به عنوان برنده انتخاب می‌شود؛ برنده مسابقه در شبکه‌های اجتماعی جمال قمری معرفی می‌شود و با همکاری انتشارات لیوسا، یک جلد از کتاب‌های جمال قمری به عنوان هدیه به وى اعطا می‌شود.
زمان اعلام برنده مسابقه:
پنج شنبه ۲۲ تیر، ساعت ١٠ شب در کانال جمال قمری