آرشیو برچسب های: مهارت

اسپید ایمپکت ۶۳: معما در نام برند

اسپید ایمپکت 62 : تکرار تبلیغات و بیگانگی مخاطب با برند

اسپید ایمپکت 61 : مدت زمان بهينه براى يك فيلم تبليغاتى

اسپید ایمپکت 60 : حرف کمتر فروش بیشتر

اسپید ایمپکت 59 : فیلتر کلمات در مذاکرات فروش

اسپید ایمپکت 58 : فروش و ریسک پذیری مشتری

اسپید ایمپکت 57 : تکنیک جمع بندی موقت در مذاکره

اسپید ایمپکت 56 : انقضای سخنرانی!

اسپید ایمپکت 55 : گام نخست در فروش به مشتری

اسپید ایمپکت 54 : از بازاریابی ادعایی تا بازاریابی اقناعی