آرشیو برچسب های: مغز سیاسی

انتخابات، مذاکره و مغز سیاسی

انتخابات، مذاکره و مغز سیاسی سنگفرش خیابان موفقیت در عرصه‌ سیاست، از جنس احساسات است. “درو وستن[۱]“