آرشیو برچسب های: مشتری مداری

اسپید ایمپکت 74 : تله قیمت

اسپید ایمپکت 73 : فردی‌سازی در بازاریابی

اسپید ایمپکت 72 : خلع سلاح در مذاکرات خرید

اسپید ایمپکت 71 : مواجهه حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای با پاسخ منفی مشتری

اسپید ایمپکت 69 : فروش با یک اعتراف کوچک