آرشیو برچسب های: مشتری مداری

اسپید ایمپکت ۷۴ : تله قیمت

اسپید ایمپکت ۷۳ : فردی‌سازی در بازاریابی

اسپید ایمپکت ۷۲ : خلع سلاح در مذاکرات خرید

اسپید ایمپکت ۷۱ : مواجهه حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای با پاسخ منفی مشتری

اسپید ایمپکت ۶۹ : فروش با یک اعتراف کوچک