آرشیو برچسب های: مشترى

اسپید ایمپکت 78 : استراتژی سال ۹۷

اسپید ایمپکت ۶۳: معما در نام برند

اسپید ایمپکت 62 : تکرار تبلیغات و بیگانگی مخاطب با برند

اسپید ایمپکت 61 : مدت زمان بهينه براى يك فيلم تبليغاتى

اسپید ایمپکت 60 : حرف کمتر فروش بیشتر

نکات فروش و بازاریابی 3

یک مشتری، وفادار به ما و پارتیزان برند ما نمی شود، مگر این که مشکل وی جدی گرفته شود؛ حتی اگر این مشکل بی‌سابقه باشد.

اسپید ایمپکت 59 : فیلتر کلمات در مذاکرات فروش

اسپید ایمپکت 58 : فروش و ریسک پذیری مشتری

اسپید ایمپکت 57 : تکنیک جمع بندی موقت در مذاکره

اسپید ایمپکت 56 : انقضای سخنرانی!