آرشیو برچسب های: مشاوره

اسپید ایمپکت ۳۵: خطای تصمیم گیری درباره مشتری

اسپید ایمپکت ۳۴: رفتار حرفه ای و اتکاپذیری

اسپید ایمپکت ۳۳: اهمیت پایان مذاکره

اسپید ایمپکت 32 : جملات تعمیمی و تخریب ارتباط

اسپید ایمپکت ۳۱: سرمایه اجتماعی

اسپید ایمپکت ۳۰: رفتار اقتصادی

اسپید ایمپکت ۲۹: رمز محبوبیت اجتماعی

اسپید ایمپکت ۲۸: فرمول جذابیت شخصی

 

اسپید ایمپکت ۲۷: یک خطای بزرگ در فروش

اسپید ایمپکت ۲۶: نفرین برنده و مخالفت دیپلماتیک