آرشیو برچسب های: مشاوره

اسپید ایمپکت ۴۵ : راهکاری برای مدیریت استرس در سخنرانی

اسپید ایمپکت ۴۴ : بیماری Irrelevance در فروش

اسپید ایمپکت ۴۳ : سخنران، مخاطبان و منتقدانش

اسپید ایمپکت ۴۲ : سیگنال گیری در مذاکره

اسپید ایمپکت ۴۱ : سندورم TINA

اسپید ایمپکت ۴۰ : فروش: منفعت یا تمایز؟

اسپید ایمپکت ۳۹: مدهای مذاکره بین دو سازمان

اسپید ایمپکت ۳۸ : خطر در ذهن مشتری

اسپید ایمپکت ۳۷ : ۲ “ز” خطرناک در مذاکره

اسپید ایمپکت ۳۶: روش ارتقای مهارت مذاکره