آرشیو برچسب های: مشاوره

اسپید ایمپکت ۶۵: خطاهای رایج در شروع سخنرانی

اسپید ایمپکت ۶۳: معما در نام برند

اسپید ایمپکت ۶۲ : تکرار تبلیغات و بیگانگی مخاطب با برند

اسپید ایمپکت ۶۱ : مدت زمان بهینه براى یک فیلم تبلیغاتى

پرسش و پاسخ شماره ۲

برای تبلیغ محصول با استفاده از چند بیلبورد، بهتر است یک عکس از محصول روی همه بیلبورد ها گنجانده شود یا عکس‌های متفاوت ؟

اسپید ایمپکت ۶۰ : حرف کمتر فروش بیشتر

اسپید ایمپکت ۵۹ : فیلتر کلمات در مذاکرات فروش

اسپید ایمپکت ۵۸ : فروش و ریسک پذیری مشتری

اسپید ایمپکت ۵۷ : تکنیک جمع بندی موقت در مذاکره

اسپید ایمپکت ۵۶ : انقضای سخنرانی!