آرشیو برچسب های: مشاوره

اسپید ایمپکت 65: خطاهای رایج در شروع سخنرانی

اسپید ایمپکت ۶۳: معما در نام برند

اسپید ایمپکت 62 : تکرار تبلیغات و بیگانگی مخاطب با برند

اسپید ایمپکت 61 : مدت زمان بهينه براى يك فيلم تبليغاتى

پرسش و پاسخ شماره 2

براي تبلیغ محصول با استفاده از چند بیلبورد، بهتر است يك عكس از محصول روی همه بيلبورد ها گنجانده شود يا عكس‌های متفاوت ؟

اسپید ایمپکت 60 : حرف کمتر فروش بیشتر

اسپید ایمپکت 59 : فیلتر کلمات در مذاکرات فروش

اسپید ایمپکت 58 : فروش و ریسک پذیری مشتری

اسپید ایمپکت 57 : تکنیک جمع بندی موقت در مذاکره

اسپید ایمپکت 56 : انقضای سخنرانی!