آرشیو برچسب های: مذاکره

نکات فروش و بازاریابی 18

سوالات چالشی و اعتراضات مشتریان، ریشه در ریسک هایی دارد که مشتری در خرید کردن احساس می کند؛

پرسش و پاسخ شماره 7

من جلسه فروش با مشتریان سازمانی را معمولا خوب شروع می‌کنم و خوب پیش می‌برم؛ اما در آخر صحبت‌ها موفق نمیشم خدمات شرکت رو بفروشم. معمولا مشتری‌ها از من وقت بیشتری برای فکر کردن یا مشورت با دیگران می‌خوان؛ چه باید بکنم؟

نکات فروش و بازاریابی 17

به جای گیر افتادن در بحث و تقابل با مشتری، از تکنیک دومرحله ای “تأیید-راه حل” استفاده کن:

پرسش و پاسخ شماره 4

با رئيس خود كه انسانى مغرور است و نگاه بالا به پایینی دارد و به دلایل نادرستی من را مخالف خود می انگارد، چگونه باید مذاکره کنم؟

نکات فروش و بازاریابی 7

زبان بازخورددهی، در میزان مقاومت و میزان پذیرش طرف مقابل به شدت تاثیرگذار است.

نکات فروش و بازاریابی 5

گاهی بهتر است به جای مخالفت مستقیم، مسیر فکری طرف مقابل را تغییر بدهیم و توجه او را به عنوان مثال از یک “ویژگی” به یک “نتیجه” معطوف کنیم؛

نکات فروش و بازاریابی 2

طرح سوالات با زبان مثبت، معمولا پاسخ ها و رفتارهای بهتر و مطلوب تری از جانب طرف مقابل ایجاد می کند.