آرشیو برچسب های: لئو تولستوى

مجهول معادله انتخابات!

مجهول معادله انتخابات! لئو تولستوى نویسنده بزرگ روس از عاملى به نام “فاکتور ایکس” یا همان X-Factor نام مى برد که باعث مى شود یک گروه با تجهیزات و امکانات کمتر بر گروهى با تجهیزات و امکانات بیشتر غلبه کند.