آرشیو برچسب های: فنون مذاکره

ضعف در مذاکره

مهمترین عامل ناکامی فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار، ناتوانی آنها در مذاکره و متقاعدسازی در جلسات و گفت‌وگوها مى باشد. بنگاه‌های اقتصادی و فضای رقابتی بازار مملو از قوانین نانوشته‌ای است که برای ورود به آن باید با تکنیک‌های مذاکره و متقاعد کردن کارفرما آشنایی داشت.

ضعف در مذاکره

مهمترین عامل ناکامی فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار، ناتوانی آن‌ها در مذاکره و متقاعدسازی در جلسات و گفت‌وگوها است.

بنگاه‌های اقتصادی و فضای رقابتی بازار مملو از قوانین نانوشته‌ای است که برای ورود به آن باید با تکنیک‌های مذاکره و متقاعد کردن کارفرما آشنایی داشت.

دانش فنی و شناخت بازار

درحال حاضر بسیاری از مشکلات سازمانی به دلیل فقدان مولفه های سخت افزاری نیست، بلکه این مجموعه ها به خاطر ضعف منابع انسانی در مهارت های بین فردی و آشنا نبودن مدیران با شیوه های موثر مذاکره و متقاعدسازی، دچار زیان و حتی ورشکستگی می شون

اینوتک سلامت ایران

پروفسور محجوبی، دکتر میگون پور و دکتر جمال قمری در روزهای برگزاری این رویداد به ترتیب درباره «تجاری سازی تکنولوژی»، «تجارت و انواع مدل تجاری» و «فنون مذاکره» به ایراد سخنرانی پرداختند. در این همایش، هر تیم ایده تجاری خود را مطرح کرد.

لیگ طراحی صنعتی دانشگاه آزاد مشهد

در این دوره 144 نفر و در قالب 35 گروه 4 نفره در مسابقه حضور یافتند که با رشد صعودی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
– مدت زمان برگزاری مسابقه 5 ساعت بود و 4 ساعت هم زمان داوری به طول انجامید.