آرشیو برچسب های: فروش

اسپید ایمپکت ۷۳ : فردی‌سازی در بازاریابی

اسپید ایمپکت ۶۹ : فروش با یک اعتراف کوچک

اسپید ایمپکت ۶۷:چهره‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی

اسپید ایمپکت ۶۴: رنگ های محرک و غیر محرک در مارکتینگ

نکات فروش و بازاریابی ۱۸

سوالات چالشی و اعتراضات مشتریان، ریشه در ریسک هایی دارد که مشتری در خرید کردن احساس می کند؛