آرشیو برچسب های: شخصیت

پرسش و پاسخ شماره ۴

با رئیس خود که انسانى مغرور است و نگاه بالا به پایینی دارد و به دلایل نادرستی من را مخالف خود می انگارد، چگونه باید مذاکره کنم؟