آرشیو برچسب های: سندرم محروميت

٢٣.٥ ميليون نفر PEWS ١٥.٨ ميليون نفرPESS

٢٣.٥ ميليون نفر PEWS ١٥.٨ ميليون نفرPESS بعد از چند هفته تعلق خاطر ميليون ها نفر به موضوع انتخابات و حواشى فراوان آن، امروز و پس از اعلام نتايج رأى گيرى، طرفداران دو رقيب اصلى احساسات متفاوتى را تجربه مى كنند.