آرشیو برچسب های: خودشناسى

اسپید ایمپکت ۶۳: معما در نام برند

اسپید ایمپکت ۶۲ : تکرار تبلیغات و بیگانگی مخاطب با برند

اسپید ایمپکت ۶۱ : مدت زمان بهینه براى یک فیلم تبلیغاتى

اسپید ایمپکت ۶۰ : حرف کمتر فروش بیشتر

اسپید ایمپکت ۵۹ : فیلتر کلمات در مذاکرات فروش

اسپید ایمپکت ۵۸ : فروش و ریسک پذیری مشتری

اسپید ایمپکت ۵۷ : تکنیک جمع بندی موقت در مذاکره

اسپید ایمپکت ۵۶ : انقضای سخنرانی!

اسپید ایمپکت ۵۵ : گام نخست در فروش به مشتری

اسپید ایمپکت ۵۴ : از بازاریابی ادعایی تا بازاریابی اقناعی