آرشیو برچسب های: برند

پرسش و پاسخ شماره ۲

برای تبلیغ محصول با استفاده از چند بیلبورد، بهتر است یک عکس از محصول روی همه بیلبورد ها گنجانده شود یا عکس‌های متفاوت ؟

نکات فروش و بازاریابی ۳

یک مشتری، وفادار به ما و پارتیزان برند ما نمی شود، مگر این که مشکل وی جدی گرفته شود؛ حتی اگر این مشکل بی‌سابقه باشد.