آرشیو برچسب های: انتخابات

٢٣.٥ ميليون نفر PEWS ١٥.٨ ميليون نفرPESS

٢٣.٥ ميليون نفر PEWS ١٥.٨ ميليون نفرPESS بعد از چند هفته تعلق خاطر ميليون ها نفر به موضوع انتخابات و حواشى فراوان آن، امروز و پس از اعلام نتايج رأى گيرى، طرفداران دو رقيب اصلى احساسات متفاوتى را تجربه مى كنند.

رقابت مارها و عقاب ها پيروزى سياسى-پيروزى اجتماعى

“رقابت مارها و عقاب ها پيروزى سياسى- پيروزى اجتماعى” پژوهشگران روان شناسى اجتماعى تعدادى از افراد را براى انجام يك مطالعه علمى به يك اردوى خارج از شهر بردند. اين اشخاص پيشتر يكديگر را نمى شناختند. پس از ورود به اردو، نفرات را به صورت تصادفى به دو گروه تقسيم كردند.

١٠ تاكتيك عملیات روانی در روز انتخابات

١٠ تاكتيك عملیات روانی در روز انتخابات

مردّدها و شیفت احساسی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات

“مردّدها و شیفت احساسی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات” رقابت اصلی بر سر احساسات مردم است. خیابان پیروزی در انتخابات، با احساسات سنگفرش شده است.

تحليل جمال قمرى از مناظره دوم رياست جمهورى در ١٥ برش

تحليل جمال قمرى از مناظره دوم رياست جمهورى در ١٥ برش

حمایت ۲۰۰۰نفر از اهل قلم، هنر و فرهنگ از روحانی

دوهزار نفر از اهل قلم، هنر و فرهنگ ضمن تشویق مردم به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کردند.

انتخابات، مذاکره و مغز سیاسی

انتخابات، مذاکره و مغز سیاسی سنگفرش خیابان موفقیت در عرصه‌ سیاست، از جنس احساسات است. “درو وستن[۱]“