آرشیو برچسب های: احساسات مثبت

جعل احساس

جعل احساس! پژوهشگران دانشگاه دال‌هوسی، از اشخاص شرکت‌کننده در یک تحقیق خواستند که احساسات خود را با استفاده از صورت در برابر تصاویری که پخش می‌شد نشان دهند. افراد به دو گروه تقسیم شدند: