آرشیو برچسب های: آموزش

اسپید ایمپکت 78 : استراتژی سال ۹۷

اسپید ایمپکت 77 : سهم تو در موفقیت

اسپید ایمپکت 72 : خلع سلاح در مذاکرات خرید

اسپید ایمپکت 71 : مواجهه حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای با پاسخ منفی مشتری

اسپید ایمپکت 69 : فروش با یک اعتراف کوچک

اسپید ایمپکت 67:چهره‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی

اسپید ایمپکت 65: خطاهای رایج در شروع سخنرانی

636

 

635