پیشنهاد دهی

89.000تومان

این کیت آموزشی شامل موارد زیر است:

  1. یک فایل صورتی آموزشی (14 دقیقه)
  2. یک فایل متنی برای مطالعه (6 صفحه)
  3. یک فرم برای تولید جملات کلیدی (1 صفحه)
  4. یک فایل ارائه (شامل اسلایدهای آموزشی برای استفاده هنگام گوش دادن به فایل صوتی)

 

قیمت: 89000 تومان