فروش و بازاریابی در ایران

76.700تومان

این کیت آموزشی شامل موارد زیر است:

  1. یک فایل صورتی آموزشی (6 دقیقه و 30 ثانیه)
  2. یک فایل متنی برای مطالعه (6 صفحه)
  3. یک تصویر (نمودار فرهنگی ایران)

 

قیمت: 76700 تومان