به جمال قمری اعتماد کرده اند

سلسله همایش های

سوابق جمال قمری 1-1

سال سابقه تدریس و مشاوره

سوابق جمال قمری 1-2

ساعت آموزش

سوابق جمال قمری 1-3

همایش داخلی و بین المللی

سوابق جمال قمری 2-1

شرکت داخلی و خارجی

سوابق جمال قمری 2-2

عنوان کتاب

سوابق جمال قمری 2-3

مخاطب

100 ساعت آموزش کارگاهی و نيمه خصوصی با جمال قمری

اعجوبه‌های سخنرانی و صحنه‌گردانی

ویژه کسانی که تجربه سخنرانی و اجرا دارند

احتمال همكارى سخنرانان برگزیده با جمال قمرى

طنز و خنداندن مخاطب

صحنه‌گردانی و حاضر‌جوابی

سخنرانی جذاب و متفاوت

ترکیب سخنرانی و استندآپ کمدی

رازهای سخنرانی جمال قمری

پذيرش صرفا با تست حضوری سخنرانى

اهدای تندیس قوی سیاه به نفرات برگزیده دوره

ثبت نام سومین دوره آغاز شد
مشاهده سایر رسانه ها
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
مشاهده سایر نظرات