فن چانه زنی در مذاکره و فروش

« برای اولین بار در فضای کسب و کار ایران، ” فن چانه زنی ” در راستای بالا بردن مهارتهای فردی در زندگی شخصی و مدیریت کاری، به عنوان یک موضوع مهم و پیشرفته در یک کتاب از مجموعه کتاب های مذاکره و فروش حرفه ای، به رشته تحریر درآمده است.»

همه انسان ها بدون تردید، بعضی از شرایط زیر را تجربه کرده اند:
–  چانه زنی با مدیر یک شرکت بر سر موضوع حقوق و دستمزد.
–  چانه زنی با مشتری پیرامون قیمت یک کالا.
–  چانه زنی با معلم بر سر زمان تحویل یک پروژه.
–  چانه زنی با پیمانکار حول موضوع شرایط انجام کار.
–  چانه زنی با یکی از افراد خانواده درباره زمان بازگشتن از مهمانی.
–   چانه زنی با مأمور راهنمایی و رانندگی بر سر میزان جریمه.
–   چانه زنی دو خانواده در رابطه با شرایط ازدواج یک پسر و یک دختر.
–  …

بر خلاف تصور برخی از افراد که چانه زنی را صرفاً در بافت خرید و فروش یک کالا و فقط پیرامون مقوله قیمت تعریف می کنند، در مذاکرات گوناگونی که انسان ها در زندگی کاری و غیر کاری شان تجربه می کنند، خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نادانسته وارد میدان چانه زنی می شوند.

نیازی نیست نسبت به چانه زنی دیدگاه منفی داشته و آن را پدیده ای ناخوشایند تلقی کنیم. بلکه بهتر است با یک نگرش واقع بینانه، آن را بپذیریم و نسبت به آن آگاهانه رفتار کنیم.

 

خرید کتاب از انتشارات درسا