٢٣.۵ میلیون نفر PEWS ١۵.٨ میلیون نفرPESS

٢٣.۵ میلیون نفر PEWS
١۵.٨ میلیون نفرPESS

بعد از چند هفته تعلق خاطر میلیون ها نفر به موضوع انتخابات و حواشى فراوان آن، امروز و پس از اعلام نتایج رأى گیرى، طرفداران دو رقیب اصلى احساسات متفاوتى را تجربه مى کنند.
بازنده ها دچار اختلال اضطراب پس از انتخابات (Post-Election Stress Syndrome) شده اند که همراه با احساس ناراحتى و ناکامى است و برنده ها دچار سندرم محرومیت پس از انتخابات (Post-Election Withdrawal Syndrome) شده اند که همراه با احساس بى معنایى و خلأ ناشى از دستیابى به یک هدف است.
در میان این حدودا ٣٩ میلیون نفر آنها که تاب آورى و بازگشت پذیرى بالایى دارند، سریعتر به حالت عادى و عملکرد نرمال خود در زندگى باز مى گردند؛ اما بعضى ها روزها درگیر و اسیر این سندرم ها خواهند بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *