رقابت مارها و عقاب ها پیروزى سیاسى-پیروزى اجتماعى

“رقابت مارها و عقاب ها
پیروزى سیاسى- پیروزى اجتماعى”
پژوهشگران روان شناسى اجتماعى تعدادى از افراد را براى انجام یک مطالعه علمى به یک اردوى خارج از شهر بردند. این اشخاص پیشتر یکدیگر را نمى شناختند. پس از ورود به اردو، نفرات را به صورت تصادفى به دو گروه تقسیم کردند.
به این دو گروه نام اختصاص دادند: گروه مارها و گروه عقاب ها؛ هر گروه صاحب یک پرچم شد که نقش نمادشان بر آن مصور شده بود؛ محل زندگى این دو دسته در کمپ از یکدیگر جدا شد؛ مجریان و دست اندرکاران، بین دو دسته مارها و عقاب ها مسابقات و رقابت هاى ورزشى برگزار کردند؛
نتیجه تمامى این اقدامات چنین شد که افرادى که هیچ نسبتى با هم و هیچ شناختى از هم نداشتند، با یکدیگر دشمن شدند؛ چرا که هر یک صاحب هویتى شده بودند که با هویت گروه دیگر در تقابل بود. در روزهاى کمپ، بین دو گروه برخوردهاى لفظى و مواردى از خشونت نیز اتفاق افتاد.
در این دقایق که ماهى رقابت انتخاباتى به دم رسیده و پیروز انتخابات ریاست جمهورى مشخص شده است، مارها و عقاب ها رقابت مهیبى را پشت سر گذاشته اند؛
آنچه مى تواند نگران کننده باشد این است که ما امروز در کشورمان، حدود ١۶ میلیون بازنده انتخاباتى داریم (مستقل از کسانى که شرکت نکردند و ترجیحشان عدم پیروزى آقاى روحانى بود). به این معنى که در کنار انبوهى از شادى در میان برنده ها، حجم زیادى از احساسات منفى مثل خشم، غم و یأس وجود دارد و این موضوع روابط اجتماعى امروز و چند روز پیش رو را مستعد تعارضات و مقابله هاى نامطلوبى مى کند و غلبه و غلیان احساسات منفى مزبور، گروهى از جامعه را در معرض تصمیم گیرى هاى فردى و اجتماعى زیان آور قرار مى دهد؛
آن ها که پیروز رقابت سیاسى انتخابات شده اند، براى این که پیروز میدان انسانیت و فاتح جایگاه اجتماعى بلندى نیز باشند، با بازنده ها گفتگوهاى سالم برقرار کنند، با آن ها همدلى کنند، به آن ها امید بدهند، به صحبت ها و شرح غصه آن ها توجه کنند، احساسات آن ها را درک کنند، به آن ها در تصمیم گیرى کمک کنند.
برنده ها لطفاً به خاطر داشته باشند رقابت سیاسى، مبارزه حق مطلق با باطل مطلق نیست و فراموش نکنند که همه ما پیش از چپ بودن و راست بودن، اصلاح طلب بودن و اصولگرا بودن، میانه رو بودن و تندرو بودن، رأى دهنده بودن و تحریمى بودن، انسانیم.
ما پیش از مار بودن و عقاب بودن، انسانیم.

صاحبدلى به مدرسه آمد ز خانقاه
بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود
تا اختیار کردى از آن این فریق را
گفت آن گلیم خویش به در مى برد ز موج
وین جهد مى کند که بگیرد غریق را

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *