انتخابات! ١٠ فلش براى تصمیم گیرى

انتخابات!
١٠ فلش براى تصمیم گیرى
١. به دنبال یک تئورى “اگر .. آنگاه …” باش؛ کدام گزینه حداقل یک تئورى براى “اقدامات -نتایج” دارد و کدام گزینه صرفا بدون تئورى جویاى پیروزى است و همه چیز را به بعد از پیروزى موکول کرده است!

٢. این که شخصى در گذشته مرتکب اشتباه شده، دست کم به تنهایى ملاک درستى براى تصمیم گیرى نیست! هیچ سیاستمدارى (و در حقیقت هیچ انسانى) یافت نمى شود که خطاهایى نکرده باشد و دامن ترى نداشته باشد. معیار بهتر این است که چى کسى با امروز هماهنگ تر است و از اشتباهاتش بیشتر فاصله گرفته است.

٣. بین زندگى واقعى فرداى یک ایرانى، با سازوکارهاى دفاعى ذهنى برخى افراد فرسنگ ها فاصله وجود دارد. باید باور کرد این که وزیر صنایع یا وزیر بهداشت فرد الف باشد یا فرد ب، در واقعیت زندگى یک ایرانى تاثیرگذار است و با چنین چیزى صلاح نیست کسى شوخى کند!

۴. اولین گام یک ملت براى توسعه، توانایى اجراى قانون اساسى است. مستقل از محاسن و معایب یک مجموعه از قوانین، کشورى که نتواند قانونمندى را تمرین کند، خورشید ثبات و پیشرفت به زحمت در آن طلوع خواهد کرد. اهمیت و اولویت اجراى قانون اساسى متغیر مهمى در تصمیم گیرى این ساعت ها است.

۵. انتظارات خود را تعدیل کن. با واقعیت ها کنار بیا. به قول بنجامین فرانکلین، دموکراسى یعنى دو گرگ و یک گوسفند براى انتخاب غذا رأى بدهند! براى همین به “جمهورى” نیاز داریم تا قوانینى وضع کند که این سه بتوانند همزیستى کنند. گوسفند اگر از این همزیستى خارج شود به سرنوشت غم انگیزى دچار مى شود!

۶. در مواجهه با کسى که پنجاه هکتار از زمین هاى تو را گرفته است، گاهى باید پنج متر، پنج متر زمین ات را پس بگیرى. ارزش یک زمین پنج مترى در عالم واقعیت را کسانى مى فهمند که دست کم یک بار در زندگى، پایان راه پیروزى را دیده اند.

٧.تجربه قرن ها مقابله انسان با مشکلات و چالش هاى زندگى به او آموخته که یک تصمیم خوب، یک تصمیم کامل نیست؛ یک تصمیم خوب کافى است ما را در شرایط بهترى به ایستگاه بعدى تصمیم گیرى برساند.

٨. این که تو علاقه اى به سیاست ندارى، به این معنى نیست که سیاست هم علاقه اى به تو ندارد!
سیاست بر تمام عرصه هاى زندگى تو تأثیرگذار است و به همین دلیل، انتخابات صرفا یک پدیده سیاسى نیست. یک پدیده اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى نیز هست.

٩. در طول تاریخ همواره دو گروه با یکدیگر مخالف بوده اند:
کسانى که فقط زمانى وارد میدان مى شوند که کوچکترین احتمالى براى شکست وجود نداشته باشد و کسانى که زمانى وارد میدان مى شوند که کوچکترین احتمالى براى پیروزى وجود داشته باشد.
به نظر تو تاریخ و زندگى بشر مدیون کدام گروه است؟

١٠. سوال اول براى انتخاب بین دو سیاستمدار این نیست که کدام یک کارهاى مثبت بیشترى انجام خواهد داد؛ سوال اول این است که کدام یک کارهاى منفى کمترى انجام خواهد داد و آسیب کمترى به مردم خواهد زد!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *