تكنيك ها و مغالطات مناظره سوم (بخش اول)

تكنيك ها و مغالطات مناظره سوم
(بخش اول)

١. پهلوان پنبه
آقاى جهانگيرى به عملكرد دورانى از گذشته حمله مى كند و مى گويد “امروز نماينده همان ديدگاه در صحنه حضور دارند” و رقبا را به مسئولين دوران گذشته نزديك مى داند و به پهلوان پنبه جبهه رقيب هجوم مى برد.

٢. تكرار
دفاع آقاى رئيسى از برنامه، بدون ارجاع دقيق يا معرفى برنامه است؛ صرفاً تكرار مى شود كه “برنامه اى وجود دارد و در اختيار مردم خواهد بود”.

٣. خودت هم
آقاى ميرسليم با تكنيك “خودت هم …” به رقيب حمله مى كند و مى گويد “شما ابتدا برنامه خودت را ارائه كن”. بدين وسيله حمله را با حمله پاسخ مى دهد و ذهن ها را از نقد اوليه منحرف مى كند.

٤. برانگيختن ترحم
آقاى قاليباف با استفاده از الفاظ و عباراتى مانند “مستضعف”، “محرومين”، “كارگرى كه ٨٠٠ هزار تومان مى گيرد”، “رفتگران” ترحم طبقات پايين اقتصادى را برانگيخته مى كند.

٥. تجهيل
آقاى جهانگيرى با بيان اين كه “شما اطلاعاتتون ناقصه” در مورد آقاى ميرسليم، از تكنيك تجهيل استفاده مى كند و اعتبار رقيب را زير سوال مى برد.

٦. شخصى كردن
عباراتى مانند “شما حواستون نبود”، “دروغ”، “دروغگو”، “پررو”، از سوى آقايان ميرسليم، جهانگيرى و قاليباف، بحث را شخصى مى سازد و شخصيت رقبا را نشانه مى گيرد.

٧. جدايى از پاشنه آشيل
آقاى رئيسى با بيان اين كه “مناظره اى بين دولت قبل و دولت كنونى برگزار بشود” در برابر تكنيك پهلوان پنبه آقاى جهانگيرى دفاع مى كند و خود را به صورت ضمنى از بخش آسيب پذير و ضعيف، جدا مى سازد.

٨. تظاهر به يكپارچگى
آقاى قاليباف با بيان اين كه “نظر مردم اين است كه …” ديدگاه خود را به كل مردم نسبت مى دهد و به عرفى سازى موضع خود مى پردازد.

٩. استراتژى پل حمله
برخى از نامزدها (به ويژه آقايان جهانگيرى، قاليباف، روحانى و رئيسى) در مواجهه با سوالات گاه يك پاسخ كوتاه به سوال مى دهند و از جواب خود پلى مى سازند براى حمله به موضع رقيب. به اين طريق سعى مى كنند متهم به “طفره رفتن از سوال” نشوند و در ضمن از فرصت خود براى حمله استفاده مى نمايند.

١٠. كميت گرايى
كانديداهاى انتخابات در مناظره با بيان ارقام و آمار، كلام خود را موجه مى سازند و معمولا با توجه به كمبود زمان، رقبا فرصت زيادى براى زير سوال بردن منابع آمارها ندارند و تنها در چند مورد محدود آقايان روحانى و جهانگيرى آمارهاى رقبا را به چالش مى كشانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *