تکنیک ها و مغالطات مناظره سوم (بخش اول)

تکنیک ها و مغالطات مناظره سوم
(بخش اول)

١. پهلوان پنبه
آقاى جهانگیرى به عملکرد دورانى از گذشته حمله مى کند و مى گوید “امروز نماینده همان دیدگاه در صحنه حضور دارند” و رقبا را به مسئولین دوران گذشته نزدیک مى داند و به پهلوان پنبه جبهه رقیب هجوم مى برد.

٢. تکرار
دفاع آقاى رئیسى از برنامه، بدون ارجاع دقیق یا معرفى برنامه است؛ صرفاً تکرار مى شود که “برنامه اى وجود دارد و در اختیار مردم خواهد بود”.

٣. خودت هم
آقاى میرسلیم با تکنیک “خودت هم …” به رقیب حمله مى کند و مى گوید “شما ابتدا برنامه خودت را ارائه کن”. بدین وسیله حمله را با حمله پاسخ مى دهد و ذهن ها را از نقد اولیه منحرف مى کند.

۴. برانگیختن ترحم
آقاى قالیباف با استفاده از الفاظ و عباراتى مانند “مستضعف”، “محرومین”، “کارگرى که ٨٠٠ هزار تومان مى گیرد”، “رفتگران” ترحم طبقات پایین اقتصادى را برانگیخته مى کند.

۵. تجهیل
آقاى جهانگیرى با بیان این که “شما اطلاعاتتون ناقصه” در مورد آقاى میرسلیم، از تکنیک تجهیل استفاده مى کند و اعتبار رقیب را زیر سوال مى برد.

۶. شخصى کردن
عباراتى مانند “شما حواستون نبود”، “دروغ”، “دروغگو”، “پررو”، از سوى آقایان میرسلیم، جهانگیرى و قالیباف، بحث را شخصى مى سازد و شخصیت رقبا را نشانه مى گیرد.

٧. جدایى از پاشنه آشیل
آقاى رئیسى با بیان این که “مناظره اى بین دولت قبل و دولت کنونى برگزار بشود” در برابر تکنیک پهلوان پنبه آقاى جهانگیرى دفاع مى کند و خود را به صورت ضمنى از بخش آسیب پذیر و ضعیف، جدا مى سازد.

٨. تظاهر به یکپارچگى
آقاى قالیباف با بیان این که “نظر مردم این است که …” دیدگاه خود را به کل مردم نسبت مى دهد و به عرفى سازى موضع خود مى پردازد.

٩. استراتژى پل حمله
برخى از نامزدها (به ویژه آقایان جهانگیرى، قالیباف، روحانى و رئیسى) در مواجهه با سوالات گاه یک پاسخ کوتاه به سوال مى دهند و از جواب خود پلى مى سازند براى حمله به موضع رقیب. به این طریق سعى مى کنند متهم به “طفره رفتن از سوال” نشوند و در ضمن از فرصت خود براى حمله استفاده مى نمایند.

١٠. کمیت گرایى
کاندیداهاى انتخابات در مناظره با بیان ارقام و آمار، کلام خود را موجه مى سازند و معمولا با توجه به کمبود زمان، رقبا فرصت زیادى براى زیر سوال بردن منابع آمارها ندارند و تنها در چند مورد محدود آقایان روحانى و جهانگیرى آمارهاى رقبا را به چالش مى کشانند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *