تحلیل رتوریک کاندیداهای ریاست جمهوری ١٣٩۶ در اولین مناظره

تحلیل رتوریک کاندیداهای ریاست جمهوری ١٣٩۶ در اولین مناظره

به لحاظ استفاده از رتوریک (فنون بلاغی و تأثیرگذاری)، عملکرد کاندیداها پس از ارزیابى کانال هاى ارتباطى اعم از کلام، صدا، زبان بدن، سبک سخنرانى، تأکیدها، کلیدواژه ها، انتخاب جملات، نشانه گیرى ها و رویکرد رتوریکال به طور تقریبی به این صورت تحلیل می‌شود:
(لازم به توضیح است که در رتوریک مناظره، اتوس به معنی اعتبار، لوگوس به معنی منطق و پاتوس به معنی احساسات است).

آقای هاشمی‌طبا:
اتوس: ۵ ٪
لوگوس ٣٠ ٪
پاتوس: ۵ ٪
کم‌تأثیر: ۶٠ ٪

آقای روحانی:
اتوس: ١۵ ٪
لوگوس: ۴۵ ٪
پاتوس: ٢۵ ٪
کم‌تأثیر: ١۵ ٪

آقای قالیباف:
اتوس: ۵ ٪
لوگوس: ٣۵ ٪
پاتوس: ۴٠ ٪
کم‌تأثیر: ٢٠ ٪

آقای جهانگیری:
اتوس: ١٠ ٪
لوگوس: ٣۵ ٪
پاتوس: ۴٠ ٪
کم‌تأثیر: ١۵ ٪

آقای رئیسی:
اتوس: ١٠ ٪
لوگوس: ۴٠ ٪
پاتوس: ١۵ ٪
کم‌تأثیر: ٣۵ ٪

آقای میرسلیم:
اتوس: ١٠ ٪‏
لوگوس: ٣۵ ٪
پاتوس: ۵ ٪
کم‌تأثیر: ۵٠ ٪

با توجه به اهمیت کانال پاتوس (احساسات) در مناظرات انتخاباتی و در مواجهه با عموم مردم، سهم این بخش در رتوریک این مناظره به طور جدّى اندک است و در این حوزه عملکرد آقایان جهانگیری و قالیباف به نسبت سایرین بهتر است. به عنوان مثال در این مناظره آنجا که صحبت از دروغ، سیلی خوردن، محرومین، مادر، وطن، حمله به سفارت عربستان، گرانی، کتک زدن، آزادى و مردم می‌شود و یا مواقعی که لحن بیان و زبان بدن نامزدها هیجانی می‌شود، کانال پاتوس فعال شده است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *