روان‌شناسی انتخابات (١٣)

روان‌شناسی انتخابات (١٣)
اطمینان!
اگر کاندیداى انتخابات از جملات احتمالى و یا عبارت هاى سست و ضعیف استفاده کند، مردم به راحتى سخن او را نمى پذیرند و گاه آن را به چالش مى کشانند.
یکى از عواملى که باورپذیرى حرف نامزد انتخابات را افزایش مى دهد، باور خود وى به گفتار خود است. به همین دلیل خیلى از کاندیداهاى انتخاباتى تلاش مى کنند تا حتى اگر نسبت به یک موضوع یا یک داده مطلع یا مطمئن نیستند، این عدم اطمینان را مخفى کنند تا در ذهن مردم زیر سوال نروند.
تصریح، قاطعیت و مقتدرانه صحبت کردن، این ذهنیت را براى مردم ایجاد مى کند که پشت این حرف ها انبوهى از دانش، تجربه، تفحص، بینش، شناخت و آمادگى نهفته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *