روان‌شناسی انتخابات (١٢)

روان‌شناسی انتخابات (١٢)
فقط چند قدم جلوتر!
اکثر کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى در ایران، چه چیز را نادیده مى گیرند؟
اقناع مردم یک جامعه توسط نامزدهاى انتخاباتى، بدون لحاظ کردن شرایط و مختصات فرهنگى و روان شناختى آن مردم، دشوار و حتى شاید ناممکن باشد. مؤلفه هاى فرهنگى که در فرضیات، باورها و نگرش هاى مردم نهفته است، رفتارها و تصمیماتشان را شکل مى دهد.
به عنوان نمونه، مطالعات فرهنگى هافستید، نمره ١۴ از ١٠٠ را براى شاخص “گرایش بلندمدت” در میان مردم ایران نشان مى دهد که بیانگر میل به نتایج کوتاه مدت و توجه خاص به خروجى هاى سریع و کم اهمیت بودن آینده دور مى باشد.
به همین دلیل، اهداف بلند و چهارساله کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى، شاید ذهن گروه کوچکى از خواص را به خود مشغول کند، اما تأثیر بزرگى بر عموم مردم نمى تواند داشته باشد.
شاید فقط برنامه ١٠٠ روزه یکى از نامزدها را بتوان از این قاعده مستثنى دانست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *