روان‌شناسی انتخابات (١١)

روان‌شناسی انتخابات (١١)
رویاى آینده بهتر!
مردم جامعه دو دسته هستند؛ یکى آنها که بدون هیچ استدلالى فکر مى کنند آینده بهتر از گذشته است و دیگر گروهى که باز بدون هیچ استدلالى فکر مى کنند آینده بدتر از گذشته است.
دسته اول غرض خوش بینى دارند و دسته دوم غرض بدبینى.
تحقیقات روان‌شناسی نشان مى دهد که در نقاط حساس و رویدادهاى بزرگ اجتماعى- سیاسى مانند انتخابات، غرض خوش بینى در میان مردم بالا مى گیرد و اتمسفر عمومى، ذهن ها را به سمت ادراک احتمال بالاى تغییرات مثبت سوق مى دهد.
نامزدهاى انتخابات، تلاش مى کنند تا با استفاده از این واقعیت و غرض خوش بینى افزایش یافته مردم، راى ها را به سمت سبد خود هدایت کنند.
بیان اهداف مردم پسند، ارائه ادعاهاى غیرقابل اثبات، ترسیم آینده اى بهتر و طرح وعده هاى چشمگیر، بهره بردن از این موج مثبت اندیشى اجتماعى است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *