روان‌شناسی انتخابات (١٠)

روان‌شناسی انتخابات (١٠)
منطق و دیوار ذهنى!
هرچه به روز رأی‌گیری نزدیک‌تر می‌شویم، کارکرد آمار، ارقام، استدلال‌ها و نقدهای مستقیم و منطقی کمتر می‌شود!
این پدیده که پس‌زنی نام دارد، به تدریج و همزمان با تأثیر جو انتخابات بر فضای عمومی، منجر به این می‌شود که مردم به گرایشات مشخص (اعم از یک کاندیدا، یک جبهه سیاسی، مشارکت در انتخابات، عدم مشارکت در انتخابات، …) نزدیکتر و متعهدتر شوند.
افراد جامعه در روزهای نزدیک به انتخابات، به دلیل احساس نزدیکی به یک گرایش، بخشی از هویت و عزت نفس خود را در آن گرایش می‌بینند و در صدد دفاع از آن بر می‌آیند؛ در نتیجه، اقناع آن‌ها در راستای تغییر گرایش و تغییر رفتار، با استفاده از سازوکارها و عناصر منطقی دشوارتر می‌شود و صرفاً عملیات غیرمستقیم روان‌شناختی می‌تواند بر نگرش و رفتار آن‌ها تأثیر بگذارد.
اثر پس‌زنی به خوبی نشان می‌دهد که چرا طرفداران دانلد ترامپ در روزهای نزدیک به انتخابات سال ٢٠١۶ در آمریکا، به رغم مواجه شدن با دلایل و استدلال‌ها و واقعیت‌های فراوان، تاثیر نپذیرفتند و به حمایت خود از نامزد انتخابی‌شان ادامه دادند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *