روان‌شناسی انتخابات (۵)

روان‌شناسی انتخابات (۵)
خشم و رأی دادن!
انسان هنگامی که احساس خشم را در وجود خود تجربه می‌کند، تمایلی به جستجوی اطلاعات و تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد و واقعیت‌ها ندارد.
به همین دلیل، اگر در مباحثات انتخاباتى، در فیلم‌های تبلیغاتی، در مناظره‌ها، در محتوای شبکه‌های اجتماعی و یا در رویدادهای نزدیک به انتخابات، عناصری وجود داشته باشد که خشم مردم یا عده‌ای از مردم را برانگیزد، از میزان تحقیق، پرس‌وجو برای اطلاعات و بررسی و ارزیابی کاسته می‌شود و مردم در انتخاب‌شان بیش‌تر برکلیشه‌ها، ذهنیات گذشته و پیش‌قضاوت‌ها متکی‌ می‌شوند تا شناخت اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های نامزدهای انتخابات.
بنا بر این اگر اتفاقات، تصمیمات و سخنرانی‌هایی، منجر به ایجاد خشم در بین مردم گردد، طبیعتاً به زیان نامزد یا نامزدهایی تمام می‌شود که با آمادگی بیشتر، هدفمندتر و با برنامه‌های سودمندتری وارد کارزار انتخاباتی شده‌اند و سیاست‌های کارآمدتری دارند.

#روان‌شناسی_انتخابات
#انتخابات
#جمال_قمرى
@jghamari

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *