علامت سؤال

علامت سؤال

یکی از روش های نوآوری و تحریک قوه خلاقیت، استفاده از علامت سؤال است. البته به این معنا که در هر موقعیت و سمتی که در یک سازمان هستیم می توانیم تمامی روش ها، نگرش ها، ابزارها، فرضیات و فرآیند هایی را که اتخاذ کرده ایم و یا به کار برده ایم مورد سؤال قرار دهیم. لیستی از تمامی موارد فوق تهیه کنید و در برابر هر کدام یک علامت سؤال بگذارید. به این صورت در واقع چرایی آن ها را مورد سؤال قرار داده اید. در همین حال اگر از تفکر جانبی خود استفاده کنید می توانید نه تنها فرضیات دست و پاگیر را از ذهن خود حذف کنید، بلکه به روش های جدیدی در انجام کار دست پیدا کنید. مطمئن باشید اگر ذهن خود را خانه تکانی کنید، افکار و ایده های نو جای خود را پیدا خواهند کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *