آینده مدیریت

آینده مدیریت

در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، همه چیز در حال تغییر است. به قولی می توان گفت تغییر تنها چیزی است که در این دنیا ثابت است. در این میان وقتی به تحولات ابعاد مختلف زندگی بشر در قرن گذشته می نگریم، آشکار است که تغییراتی اساسی به ویژه در نیم قرن گذشته در آن ها رخ داده است. در دنیای کسب و کار نیز این مسئله به وضوح قابل مشاهده است. نکته جالب این جاست که علیرغم تغییرات شگرفی که در زمینه های مختلفی مانند تکنولوژی، بازاریابی، توزیع، برند و سیستم ها ایجاد شده، یک چیز از این تغییر به شدت عقب مانده و آن خود مدیریت است. مدیریت امروز کسب و کارها شباهت بسیاری چه در فلسفه و چه در ابزارها و روش ها با مدیریت ۵۰ یا ۶۰ سال قبل دارد. آیا نباید فکری به حال این عقب ماندگی کرد؟

آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که آینده مدیریت چگونه در حال رقم خوردن است؟ جالب این جاست که این آینده مدیریت در همین روزها توسط مدیران و محققان رقم می خورد. مهمترین مسائلی که طی قرن گذشته دغدغه های مدیریت بوده اند تکرار، کارایی و بهره وری بوده است. اما آیا تصور می کنید که امروز نیز همین مقولات باید اولین سوالات و چالش های یک مدیر باشد؟ این طور به نظر نمی رسد. آنچه یک مدیر به عنوان اولین و مهمترین وظایف خود می باید به آن توجه کند امروز دیگر کارایی منابع نیست، بلکه نوآوری و مشارکت است. سؤال این جاست که چگونه باید به بهترین وجهی از منابع انسانی استفاده کنیم. نه به لحاظ زمانی یا تخصصی، بلکه از این منظر که هر انسانی از قابلیت های بالایی مانند خلاقیت و اشتیاق برخوردار است که در سازمان های امروز بی بهره مانده اند. چگونه باید فضا و فرهنگی ایجاد کنیم که بیشترین انگیزه و اشتیاق را در نیروهای انسانی بوجود آورد و چگونه باید ابتکار عمل را به دست آن ها بسپاریم؟ چگونه باید قوای خلاقیت افراد را تحریک کنیم؟ رسیدن به نقطه یا بخشی از زمان که تفکر مدیریت بر این اساس شکل گیرد امروز مورد سؤال است. نکته حائز اهمیت این جا اما سرعت این رویه است. چند سال یا چند دهه یا چند قرن باید بگذرد تا ریشه های مدیریت دچار تحول شوند؟ چند سال و دهه و قرن باید بگذرد تا دغدغه مدیران حل مسائلی کاملا متفاوت با مسائل امروز و دیروز مدیریت باشد؟ اگر به چنین مسائلی فکر کنید شاید بتوانید تأثیری بر آینده مدیریت داشته باشد زیرا در حال حاضر فکر کردن به چنین مسائلی قدم اول در قرار گرفتن در مسیر گذار از مدیریت مرسوم و معروف به مدیریت آینده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *