جعل احساس

جعل احساس!

پژوهشگران دانشگاه دال‌هوسی، از اشخاص شرکت‌کننده در یک تحقیق خواستند که احساسات خود را با استفاده از صورت در برابر تصاویری که پخش می‌شد نشان دهند. افراد به دو گروه تقسیم شدند:
الف: از این گروه خواسته شد که احساسات واقعی خود را بروز دهند و خودشان باشند.
ب: از این گروه خواسته شد که احساسات غیرواقعی از خود نشان دهند.
بررسی رفتار و احساسات و حالات صورت گروه ب، نشان داد که نمایش غیرواقعی احساسات مثبت، ساده‌تر از ابراز غیرواقعی احساسات منفی است.
دانشمندان به این نتیجه رسیدند که انسان‌ها، احساساتی مانند شادی را ساده‌تر از احساساتی مانند ترس و غم می‌توانند به صورت کاذب نمایش دهند و در ابراز غیرحقیقی هیجانات مثبت، ماهرتر هستند.
به همین دلیل، تشخیص غیرواقعی بودن هیجانات آدم‌ها، زمانی که احساسات منفی از خود بروز می‌دهند کار آسانتری برای دیگران است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *