ژاژخایی انتخاباتی

ژاژخایی انتخاباتی
دوباره دایی جان ناپلئون ها سر در برف فرو برده اند و با اتکا به رمل و اسطرلاب خود کاشف حقایق شده اند و با عبارت های مبهم، تلاش می کنند مروج ناامیدی و توهم باشند؛ در این روزها شنیده ام و همچنان می شنوم به قول قدیمی ها حرف های پیشکی از این دست:– اینا و اونا دستشون تو یه کاسه اس!
– اینا همه کار خودشونه!
– اینا همه عین هم ان!
– اینا همه اش بازیه!
– اونا اینارو علم کردن که ما فریب بخوریم!
– اونا همه چیز رو از قبل تعیین کردن!
لاطائلاتی که نه خود می فهمند و نه شنونده. اوهامی که نه تنها قادر به اثباتشان نیستند، که از تو نیز انتظار دارند بابصیرت! باشی و خود این حقایق محض را درک کنی!
این دوستان توقع دارند شما نیز دست خود را کوتاه کنی و زبانت را دراز!
از حافظ مدد می گیرم در پاسخ به چنین علمایی:
بگیر طره مه طلعتی و قصه مخوان
که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *