رأی دادن، رأی ندادن، مشارکت

رأی دادن، رأی ندادن، مشارکت
من با کسانی که رای می دهند مشکلی ندارم؛ با کسانی که رای نمی دهند نیز مشکلی ندارم. آنچه دردآور است، برخورد با اشخاصی است که مشارکت نمی کنند.
کسانی که بدون نزدیک شدن به انتخابات به مثابه یک پدیده و بدون اندکی تأمل، از فرسنگ ها دورتر گاه اظهار لحیه می کنند و دیگران را نیز به این انفعال خانمانسوز دعوت می کنند.
کسانی که معتقدند همیشه باید رأی داد، کسانی که بر این باورند که هیچ وقت نباید رأی داد، هر دو گروه به باور من در انتخابات مشارکت فعال ندارند و رفتارشان ایدئولوژیک است. گروه دوم کاملاً منفعلانه رفتار می کنند و گروه اول کلیت انتخابات و مشارکت در آن را به “رأی دادن” تقلیل می دهند.
انتخابات یک فرایند سیاسی متشکل از مجموعه ای از اقدامات و رویدادهاست که در یک روز و صندوق های رأی خلاصه نمی شود. کسانی که به انتخابات فکر می کنند، فضا را بررسی می کنند، دور نمی ایستند، شرایط را می سنجند، گزینه ها را می شناسند، قیاس می کنند، فکر می کنند و تصمیم می گیرند، چه رأی بدهند و چه رأی ندهند در انتخابات مشارکت داشته اند.
من تمامی هم وطنانم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کنم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *