شگردهای متقاعدسازی ۳۱

مقابله به مثل!

زمانی که تو برای شخصی و در حق او کاری مثبت انجام می‌دهی، نیرویی در جهت بازگرداندن و جبران آن کار مثبت در وجود وی شکل می‌گیرد. این قاعده مقابله‌ به ‌مثل، اساس اکثر تعاملات اجتماعی انسان‌ها با یکدیگر است. به همکارت کمک می‌کنی، یک کار رایگان کوچک برای مشتری انجام می‌دهی، نظر فردی را قبول می‌کنی، به نوعی به وی هدیه داده‌ای و مقابله‌به‌مثل را به عنوان یک محرک متقاعدسازی فعال کرده‌ای. در نتیجه این رفتارها، احتمال این که آن شخص، دوست، همکار یا مشتری، حرف و پیشنهاد تو را بپذیرد، افزایش می‌یابد.

به گفته مارسل موس (جامعه‌شناس فرانسوی)، زندگی ما انسان‌ها بیش از آنچه فکر می‌کنیم به قاعده مقابله ‌به ‌مثل وابسته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *