شگردهای متقاعدسازی ۹

مدیریت پس‌زمینه!

مراجعه‌کنندگان به یک وبسایت فروش مبلمان، به کدامیک بیشتر توجه می‌کنند، راحتی مبل یا قیمت مبل؟ بیشتر جویای کدام دسته اطلاعات هستند؟

در یک مطالعه علمی در دو بازه زمانی و برای دو گروه از بازدیدکنندگان وبسایت، دو تصویر متفاوت به عنوان پس‌زمینه وبسایت در نظر گرفته شد:

گروه اول بازدیدکنندگان: برای این گروه، تصاویر تکه‌هایی از ابر در آسمان به عنوان پس‌زمینه صفحه اصلی وبسایت قرار داده شد.

گروه دوم بازدیدکنندگان: برای این گروه، تصویر سکه‌های پول به عنوان پس‌زمینه صفحه در نظر گرفته شد.

گروه اول، اهمیت بیشتری برای راحتی مبل و گروه دوم، اهمیت بالاتری برای قیمت مبلمان قائل شدند. گروه اول زمان بیشتری را صرف یافتن اطلاعاتی در خصوص آسایش و راحتی و گروه دوم زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات مرتبط با هزینه نمودند.

نکته جالب اینجاست که پس از انجام تحقیق، هر دو گروه معتقد بودند تصویر پس‌زمینه تاثیری بر ذهن و رفتارشان نداشته است!

آنچه در پس‌زمینه یک گفتگو، یک رویداد، یک اثر و یا یک آیتم تبیلغاتی وجود دارد، در شکل‌دهی به ذهن مخاطبین و جابجایی معیارها و نقاط توجه آن‌ها تاثیرگذار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *