آرشیو دسته بندی: نکات فروش و بازاریابی

نکات فروش و بازاریابی 18

سوالات چالشی و اعتراضات مشتریان، ریشه در ریسک هایی دارد که مشتری در خرید کردن احساس می کند؛

نکات فروش و بازاریابی 17

به جای گیر افتادن در بحث و تقابل با مشتری، از تکنیک دومرحله ای “تأیید-راه حل” استفاده کن:

نکات فروش و بازاریابی 16

تائید سوال مشتری و ارجاع به تجربه رضایت بخش مشتریان قبل، یکی از شیوه های موثر مدیریت سوالات چالشی مشتری است.

نکات فروش و بازاریابی 15

وظیفه شما این نیست که اشتباه یا نادانی مشتری را به رخ او بکشید؛ وظیفه شما این است که اطلاعات را به شیوه ای تاثیرگذار به مشتری منتقل کنید.

نکات فروش و بازاریابی 14

زمانی که از منفعت مشتری صحبت می کنید، تا جای ممکن سعی کنید آن منفعت را دقیق و مشخص و ملموس کنید تا کلام شما قدرت اقناعی بالاتری پیدا کند.

نکات فروش و بازاریابی 13

حتی اگر قصد دارید با مشتری مخالفت کنید، این کار را هوشمندانه و با ظرافت انجام دهید تا احساس تقابل و ضدیت پدید نیاید.

نکات فروش و بازاریابی 12

حتی اگر مشتری اشتباه می کند و موضوعی را نمی داند، نباید به طور مستقیم نادانی او را به رخ او بکشید.

نکات فروش و بازاریابی 11

زبان پاسخ به سوال مشتری می تواند حرفه ای باشد؛ یعنی ابتدا مشتری تائید بشود و سپس اطلاعات لازم به وی منتقل شود.

نکات فروش و بازاریابی 10

پاسخ منفى به درخواست مشترى، لازم نيست حتما با كلمات و جملات منفى باشه؛

نکات فروش و بازاریابی 9

جملاتی مثل “گفتم”، “قبلا هم گفتم”، “يك بار گفتم” و امثال اينها كه خيلى اوقات افراد در پاسخ به سوالات مشترى به زبان مى آورند، احساس نامطلوبي در مشترى مى سازد.