آرشیو دسته بندی: سایر آموزش ها

٢٣.٥ ميليون نفر PEWS ١٥.٨ ميليون نفرPESS

٢٣.٥ ميليون نفر PEWS ١٥.٨ ميليون نفرPESS بعد از چند هفته تعلق خاطر ميليون ها نفر به موضوع انتخابات و حواشى فراوان آن، امروز و پس از اعلام نتايج رأى گيرى، طرفداران دو رقيب اصلى احساسات متفاوتى را تجربه مى كنند.

رقابت مارها و عقاب ها پيروزى سياسى-پيروزى اجتماعى

“رقابت مارها و عقاب ها پيروزى سياسى- پيروزى اجتماعى” پژوهشگران روان شناسى اجتماعى تعدادى از افراد را براى انجام يك مطالعه علمى به يك اردوى خارج از شهر بردند. اين اشخاص پيشتر يكديگر را نمى شناختند. پس از ورود به اردو، نفرات را به صورت تصادفى به دو گروه تقسيم كردند.

١٠ تاكتيك عملیات روانی در روز انتخابات

١٠ تاكتيك عملیات روانی در روز انتخابات

پلیس جدلى – پلیس برهانى!

پلیس جدلى – پلیس برهانى! مصطفی هاشمی‌طبا را از ابتدای اولین مناظره، تقریباً کسی جدی نگرفت و شاید صرفاً دستمایه برخی از نوشتارها و تصاوير طنز در شبکه‌های اجتماعی شد که البته در این موضوع نیز نسبت به رقبا عقبتر بود.

مجهول معادله انتخابات!

مجهول معادله انتخابات! لئو تولستوى نويسنده بزرگ روس از عاملى به نام “فاكتور ايكس” يا همان X-Factor نام مى برد كه باعث مى شود يك گروه با تجهيزات و امكانات كمتر بر گروهى با تجهيزات و امكانات بيشتر غلبه كند.

مردّدها و شیفت احساسی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات

“مردّدها و شیفت احساسی تعیین‌کننده نتیجه انتخابات” رقابت اصلی بر سر احساسات مردم است. خیابان پیروزی در انتخابات، با احساسات سنگفرش شده است.

تكنيك ها و مغالطات مناظره سوم (بخش دوم)

تكنيك ها و مغالطات مناظره سوم (بخش دوم)

تكنيك ها و مغالطات مناظره سوم (بخش اول)

تكنيك ها و مغالطات مناظره سوم (بخش اول)

درس هایی از پیش اقناع (Pre-suade)

درس هایی از پیش اقناع (Pre-suade) برخی پژوهش ها نشان می دهد که اگر در یک مصاحبه شغلی پیش از شروع، یک پرسش را به شکل مناسبی از مصاحبه گر خود بپرسید، شانس استخدامتان افزایش می یابد، اما آن پرسش چیست؟