آرشیو نویسنده: musavi

اسپید ایمپکت ۷۸ : استراتژی سال ۹۷

اسپید ایمپکت ۷۷ : سهم تو در موفقیت

اسپید ایمپکت ۷۶ : اثر پروانه‌ای در سال ۹۷

اسپید ایمپکت ۷۵ : ساده لوح اما موفق

اسپید ایمپکت ۷۴ : تله قیمت

اسپید ایمپکت ۷۳ : فردی‌سازی در بازاریابی

اسپید ایمپکت ۷۲ : خلع سلاح در مذاکرات خرید

اسپید ایمپکت ۷۱ : مواجهه حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای با پاسخ منفی مشتری

اسپید ایمپکت ۶۹ : فروش با یک اعتراف کوچک